• Lazer bellik dolandyryş programma üpjünçiligi
 • Lazer dolandyryjy
 • Lazer Galvo skaner kellesi
 • Süýüm / UV / CO2 / Greenaşyl / Pikosekunt / Femtosekunt lazeri
 • Lazer optikasy
 • OEM / OEM lazer maşynlary |Bellik |Kebşirlemek |Kesmek |Arassalamak |Kesmek

2 Okly lazer Galvo skaneri GO7 seriýasy Hytaý

Gysga düşündiriş:

16 bitli XY ok sanly lazer galvanometri ýokary takyklyk, ýokary tizlik we arzan bahaly, lazer bellemek, kebşirlemek, kesmek, oýmak, nagyşlamak ýaly galvo bilen dürli lazer enjamlarynda giňden ulanylýar.


 • Bölümiň bahasy:Gepleşik
 • Töleg şertleri:100% öňünden
 • Töleg usuly:T / T, Paypal, Kredit kartoçkasy ...
 • Gelip çykan ýurdy:Hytaý
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Lazer bellemek, çyzmak, nagyşlamak, kesmek, kebşirlemek üçin XY oky bilen ýokary takyklyk 2D lazerli Galvo skaner kellesi ...

  GO7 seriýaly sanly lazer galvo skaner kellesi JCZ tarapyndan 2016-njy ýylda işe girizildi, bäsdeşlik bahasy, ýokary durnuklylyk we pes abatlaýyş tizligi, bellemek, çyzmak, oýmak, kebşirlemek, kesmek üçin lazer maşynlarynda giňden ulanylýar ...
  Dürli goşmaça aýna ululygy (8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm, 20mm ...) we süýüm, CO2, YAG, UV, Greenaşyl ýaly lazerler üçin tolkun uzynlygy (355,532,1064,10600nm) bilen örtülendir.

  Önüm suratlary

  Sorag-jogap

  Dogry lazer galwosyny nädip saýlamaly?

  1. Aýna örtügi: Dürli lazer lazer galwosynda dürli örtülen aýnalary talap edýär.Adatça UV lazeri üçin 355nm, ýaşyl lazer üçin 532nm, YAG üçin 1064nm we süýümli lazer üçin, CO2 lazeri üçin 10600nm.Örtülen tolkun uzynlygy lazeriň tolkun uzynlygyna laýyk gelmese, lazer şöhlesini görkezip bolmaz.

  2. Giriş aperturasy: Bu lazer şöhlesiniň girýän lazer galwosynyň deşiginiň ululygyny aňladýar. Giňeldilen şöhle giriş aperturasynyň ululygynda bolmaly.Şöhläniň ululygy giriş aperturasyndan uly bolsa, lazer şöhlesiniň galyndysyna çykdajy eder.

  Näme üçin GO7-iň bellik tizligi beýleki markalara garanyňda has haýal?

  Tizlik has ýokary bolsa, takyklygyň has pesdigini hemmämiz bilýäris.Çaltlyk bilen takyklygyň arasyndaky deňagramlylyk.Tehniki taýdan aýdanyňda, 2000mm / s adaty bellik etmek üçin, takyklygy bilen ýeterlikdir.

  Aýratynlyklary

  Model: GO7 seriýasy
  Tolkun uzynlygy 355nm, 532nm, 1064nm, 10600nm ...
  Interfeýs XY2-100
  Giriş aperturasy (mm) 8 10 12 14 16 20
  Dinamiki öndürijilik
  Gözegçilik säwligi wagty (ms) 0.18 0.22ms 0.36 0.38 0.4 0.4
  Gaýtalama (urad) < 22 < 22 < 22 < 22 < 22 < 22
  Gaindrift (ppm / K) 80 80 80 80 80 80
  Offsetdrift (urad / K) 30 30 30 30 30 30
  Doly masştabyň 1% (ms) 0.25 0.3 0.4 0.65 0.7 0.8
  Doly masştabyň 10% (ms) 0.7 0.8 1.2 1.6 1.7 1.8
  Çyzykly däl (mrad) < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9 < 0.9
  Uzak möhletli Drift 8 sagatdan gowrak (mrad) < 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3 < 0.3
  Adaty tizlik
  Bellik tizligi (mm / s) 4000 3000 2500 2200 2000 1300
  Positionerleşiş tizligi (m / s) 15 12 10 8 7 6
  Optiki öndürijilik
  Adaty deflýasiýa (rad) ± 0.39 ± 0.39 ± 0.39 ± 0.39 ± 0.39 ± 0.39
  Erroralňyşlyk (mrad) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
  Nol ofset (mrad) < 5 < 5 < 5 < 5 < 5 < 5
  Işleýiş temperaturasy (℃) 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40 10-40
  Temperaturany saklamak (℃) -20-60 -20-60 -20-60 -20-60 -20-60 -20-60
  Kuwwat talaplary ± 15VDC, 3A ± 15VDC, 3A ± 15VDC, 3A ± 15VDC, 3A ± 15VDC, 3A ± 15VDC, 3A
  Agramy (kg) 1.5 1.9 2 2.4 2.6 4.3

  Baglanyşykly wideo


 • Öňki:
 • Indiki: