Näme üçin JCZ

Hil, öndürijilik, çykdajyly we hyzmat.

Lazer pudagynda 16 ýyllyk tejribe JCZ-ni diňe bir lazer şöhlelerine gözegçilik we eltip bermek bilen baglanyşykly önümleri öndürýän we öndürýän dünýäde öňdebaryjy kärhana däl-de, eýsem özi tarapyndan işlenip düzülen we öndürilen, lazer bilen baglanyşykly dürli bölekler we enjamlar üçin ygtybarly üpjün ediji edýär, maýa goýlan kompaniýalar we strategiki hyzmatdaşlar.

EZCAD2 programma üpjünçiligi

EZCAD2 programma üpjünçiligi

EZCAD2 lazer programma üpjünçiligi, JCZ-iň döredilen ýylynda 2004-nji ýylda işe girizildi.16 ýyl gowulaşandan soň, häzirki wagtda güýçli funksiýalary we ýokary durnuklylygy bilen lazer bellik pudagynda öňdebaryjy orunda durýar.LMC seriýaly lazer kontrolleýeri bilen işleýär.Hytaýda lazer bellik maşynynyň 90% -den gowragy EZCAD2 bilen, daşary ýurtlarda onuň bazardaky paýy gaty çalt ösýär.EZCAD2 hakda has giňişleýin maglumat üçin basyň.

KOREBIR MAGLUMATLAR
EZCAD3 programma üpjünçiligi

EZCAD3 programma üpjünçiligi

EZCAD3 lazer programma üpjünçiligi 2015-nji ýylda işe girizildi, Ezcad2-iň köp funksiýalaryna we aýratynlyklaryna miras galypdy.Ösen programma üpjünçiligi (64 programma üpjünçiligi ýadrosy we 3D funksiýa ýaly) we lazer dolandyryşy (dürli görnüşli lazer we galvo skaner bilen utgaşýar) usullary bilen.JCZ-iň inersenerleri indi EZCAD3-e ünsi jemleýärler, ýakyn wagtda EZCAD2-ni çalşyp, 2D we 3D lazer bellikleri, lazer kebşirlemek, lazer kesmek, lazer burawlamak ýaly lazer galvo gaýtadan işlemek üçin iň meşhur programma üpjünçiliginiň birine öwrüler.

KOREBIR MAGLUMATLAR
3D çap ediş programma üpjünçiligi

3D çap ediş programma üpjünçiligi

JCZ 3D lazer çap ediji programma üpjünçiligi çözgüdi SLA, SLS, SLM we SLA üçin 3D lazer prototipiniň beýleki görnüşleri üçin elýeterlidir, JCZ-3DP-SLA atly programma üpjünçiligini düzdük.Programma üpjünçiligi kitaphanasy we JCZ-3DP-SLA deslapky kody hem bar.SLS we SLM üçin 3D çap ediji programma kitaphanasy ulgam integratorlary üçin özleriniň 3D çap ediş programma üpjünçiligini döretmek üçin elýeterlidir.

KOREBIR MAGLUMATLAR
EZCAD SDK

EZCAD SDK

EZCAD2 we EZCAD3 üçin EZCAD programma üpjünçiligini işläp düzmek toplumy / API indi elýeterli, EZCAD2 we EZCAD3 funksiýalarynyň köpüsi, belli bir programma üçin özboluşly programma üpjünçiligini ömürlik ygtyýarnamasy bilen programma integrasiýasy üçin açylýar.

KOREBIR MAGLUMATLAR

Biz hakda

JCZ ady bilen tanalýan Pekin JCZ Technology Co., Ltd 2004-nji ýylda esaslandyryldy. Lazer şöhlelerini eltip bermek we gözleg, ösüş, önümçilik we integrasiýa gözegçiliklerine bagyşlanan ýokary tehnologiýaly kärhana.Hytaýda we daşary ýurtlarda bazarda öňdebaryjy orny eýeleýän esasy önümlerinden başga-da, JCZ lazer bilen baglanyşykly dürli önümleri we lazer programma üpjünçiligi, lazer kontrolleýeri, lazer galvo ýaly global lazer ulgamy integratorlary üçin çözgüt öndürýär we paýlaýar. skaner, lazer çeşmesi, lazer optika…

2019-njy ýyla çenli 178 agzamyz bar we olaryň 80% -den gowragy Ylmy barlag we tehniki goldaw bölüminde işleýän, ygtybarly önümleri we täsirli tehniki goldaw berýän tejribeli tehniklerdir.

Lazer bellemek we oýma maşyn

Üstünliklerimiz

Qualityokary hilli önümler

JCZ ORA-DA HYZMATDAŞLARYNYU ÖNÜMLERINI AL HEMMESI JCZ R&D tarapyndan tassyklanýar;INGENERLER WE INSPEKTORLAR HYZMATÇYLYK SAYTLARYNDAKY ÖNÜMLERINI Z ZERO GORAŞYGYNY ALMAK ÜÇIN GEREK

Qualityokary hilli önümler

Üstünliklerimiz

BIR STER HYZMATY

JCZ-de işleýänleriň ýarysyndan gowragy dünýäde müşderilere doly goldaw berýän R&D we tehniki goldaw inersenerleri bolup işleýär.Ir sagat 8: 00-dan 11: 00-a çenli, Duşenbe gününden Şenbe, aýratyn goldaw inereneriňiz bar.

BIR STER HYZMATY

Üstünliklerimiz

Bäsdeşlik paketiniň bahasy

JCZ esasy üpjün edijileri bilen paýdar ýa-da strategiki hyzmatdaş.Şonuň üçin müşderilerimiziň paket hökmünde satyn alsalar, aýratyn bahasy we bahasy hem arzanladylyp bilner.

Bäsdeşlik paketiniň bahasy