• Lazer bellik dolandyryş programma üpjünçiligi
 • Lazer dolandyryjy
 • Lazer Galvo skaner kellesi
 • Süýüm / UV / CO2 / Greenaşyl / Pikosekunt / Femtosekunt lazeri
 • Lazer optikasy
 • OEM / OEM lazer maşynlary |Bellik |Kebşirlemek |Kesmek |Arassalamak |Kesmek

Üznüksiz tolkun süýümli lazer - “Raycus” ýeke-modul 300W-2000W

Gysga düşündiriş:


 • Bölümiň bahasy:Gepleşik
 • Töleg şertleri:100% öňünden
 • Töleg usuly:T / T, Paypal, Kredit kartoçkasy ...
 • Gelip çykan ýurdy:Hytaý
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Raycus CW süýümli lazer 250W, 500W, 750W, 1000W, 1500W, 2000W

  “Raycus” lazeri tarapyndan işlenip düzülen üçünji nesil bir modully CW (üznüksiz tolkun) süýümli lazer ortaça öndürijilik güýjüni 300W-den 2000W-a çenli öz içine alýar.Täze nesil lazeriniň ýokary elektro-optiki öwrüliş netijeliligi, şöhläniň hili, ýokary energiýa dykyzlygy, giň modulýasiýa ýygylygy, ýokary ygtybarlylyk, uzak ömri we tehniki hyzmaty ýaly artykmaçlyklary bar.

  Galyň plitalary kesmekde has durnukly we has takyk kesiş täsirini üpjün etmek üçin optimal ikinji nesil optiki süýüm geçiriş ulgamyny kabul edýär.

  CW lazeri lazer kesmek, kebşirlemek, urmak, ýazmak, 3D çap etmek we beýleki ugurlar ýaly dürli programmalara ulanylyp bilner.Sahypanyň kesilmegi, beýleki lazerden has artykmaçlyklary bolan dar bölek we açyk kesiş bar.Bir modully üznüksiz tolkun süýümli lazer seriýaly önümler Raycus Laser tarapyndan özbaşdak ösdürilýär we öndürilýär.

  Bir modully üznüksiz tolkun süýümli lazeriň ösüşi diňe bir müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmez, şahsylaşdyrylan hünärleşdirilen hyzmatlary hem berip biler.Häzirki wagtda lazeriň çykyş birleşdirijisi, müşderiler üçin birleşmek üçin has amatly QBH.Şol bir wagtyň özünde, birnäçe dolandyryş tertibi bar we oňat utgaşyklygy bazar tarapyndan giňden tanaldy.

  Aýratynlyklary

  1. Elektro-optiki öwrülişiň ýokary netijeliligi.
  2. Süýüm kabeliniň uzynlygy düzülip bilner.
  3. Howany / suwy sowatmak islege bagly däl.
  4. Netijeli metal örtük.
  5. Giň ýygylyk diapazony.
  6. Anti-şöhlelenme.
  7. Bejeriş mugt.

  Esasy programmalar

  1. Takyk lazer kesmek
  2. Metal lazer bilen ýazmak
  3. Lazerli metal kebşirlemek
  4. faceerüsti bejermek
  5. Lazer listini burawlamak
  6. 3D çap etmek / Çalt prototip ýazmak

  Näme üçin JCZ-den satyn almaly?

  1.Raýkus bilen hyzmatdaşlygy ýapyň

  “Raycus” bilen hyzmatdaşlykda aýratyn bahany we hyzmaty alýarys.

  2. Bäsdeşlik bahasy

  JCZ her ýyl ýüzlerçe sargyt edilýän lazer bilen ýakyn hyzmatdaş hökmünde iň pes bahany alýar.Şonuň üçin müşderilere bäsdeşlik bahasy hödürlenip bilner.

  3. Bir nokatly hyzmat

  Lazer, galvo, lazer kontrolleýeri ýaly esasy bölekler goldaw zerur bolanda dürli üpjün edijilerden bolsa, müşderiler üçin elmydama kelle agyry meselesi.Ygtybarly üpjün edijiden ähli esasy bölekleri satyn almak iň oňat çözgüt ýaly bolup görünýär we JCZ iň oňat warianty.

  4. Custörite hyzmat

  JCZ söwda kompaniýasy däl, bizde 70-den gowrak hünärmen lazer, elektrik, programma in engineeneri we önümçilik bölüminde 30+ tejribeli işçi bar.Custöriteleşdirilen gözleg, deslapky sim we gurnama ýaly aýratyn hyzmatlar bar.

  Aýratynlyklary

  Model RFL-C300L RFL-C500 RFL-C750 RFL-C1000 RFL-C1500S RFL-C2000S
  Optiki aýratynlyklar
  Ortaça çykyş güýji 250 500 750 1000 1500 2000
  Merkezi tolkun uzynlygy (nm) 1080 ± 5
  Iş tertibi CW / Modul
  Maksulýasiýa ýygylygy 20 5
  Çykyş güýji durnuklylygy <3%
  Gyzyl lazer Hawa
  Çykyş aýratynlyklary
  Terminalyň görnüşi QBH (Düzülip bilinýän)
  Şöhläniň hili (M2) 1.1 1.3 2.1-2.7
  Polýarizasiýa ýagdaýy Tötänleýin
  Eltip beriş kabeliniň uzynlygy (m) 15 (Düzülip bilner) 20 (Düzülip bilner)
  Elektrik aýratynlyklary
  Elektrik üpjünçiligi
  (VAC @ 50Hz / 60Hz)
  200-240, leeke faza 340-420,
  Üç faza-bäş sim birikmesi
  340-420,
  Üç tapgyr-dört sim birikmesi
  Dolandyryş tertibi RS232 / AD /
  RS232 / AD / Super terminal
  RS232 / AD
  RS232 / AD
  Kuwwat diapazony (%) 10-100
  Kuwwat sarp etmek (W) 1000 2000 3000 4000 6000 8000
  Beýleki aýratynlyklar
  Ölçegleri / (mm) / ini "beýiklik * çuňlugy) 485X663X237 (tutawaç) 986X620X520 (tutawa 、
  trundle 、 kondisioner)
  Agramy (kg) <50 <80
  Sowatmak Suw sowadyjy
  Işleýiş temperaturasy (° C) 10-40

  Önümiň ölçegi

  DOWAM Tolkun süýümli lazer
  DOWAM Tolkun süýümli lazer

  DOWAM Tolkun RAYKUS Süýümli lazer


 • Öňki:
 • Indiki: