• Lazer bellik dolandyryş programma üpjünçiligi
 • Lazer dolandyryjy
 • Lazer Galvo skaner kellesi
 • Süýüm / UV / CO2 / Greenaşyl / Pikosekunt / Femtosekunt lazeri
 • Lazer optikasy
 • OEM / OEM lazer maşynlary |Bellik |Kebşirlemek |Kesmek |Arassalamak |Kesmek

RAYCUS MOPA seriýasy Hytaý | 20W | 60W | 100W |

Gysga düşündiriş:


 • Bölümiň bahasy:Gepleşik
 • Töleg şertleri:100% öňünden
 • Töleg usuly:T / T, Paypal, Kredit kartoçkasy ...
 • Gelip çykan ýurdy:Hytaý
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Raycus MOPA süýümli süýüm lazeri 20W 30W 50W 100W

  “RaycusLaser” tarapyndan işe girizilen dar impuls (MOPA hem diýilýär) ýokary orta güýji (20-100W), ýokary pik güýji (≤15kW), dürli impuls giňligi 2-350ns, sazlanylýan gaýtalanma ýygylygy diapazony (10-1000kHz) , impulsyň çözgüdi gysga we impulsyň ini hakyky wagtda üýtgedilip bilner ...
  Gün fotowoltaikasy, film kesmek, listi kesmek, kebşirlemek, material üstüni arassalamak, takyk bellemek, material çuňňur oýmak we beýleki önümçilik goşundylary pudagyndaky önümçilik üçin amatly saýlawdyr.

  Aýratynlyklary

  1. highokary utgaşykly standart dolandyryş interfeýsi.
  2. Impulsyň giňligi sazlanyp bilner.
  3. Dürli goşmaça impuls giňligi.
  4. Howany sowatmak.
  5. şöhleleriň ýokary hili.
  6. Impulsyň gysga wagty.
  7. Giň ýygylyk diapazony.

  Adaty programmalar

  1. Filmiň lazer kesilmegi
  2. Takyk lazer belligi
  3. Takyk lazer arassalamak
  4. Reňk lazer belligi
  5. Lazer teksturasy
  6. Anodiki alýumin garamagy.
  7. Lazer ýazmak

  Näme üçin JCZ-den satyn almaly?

  1.Raýkus bilen hyzmatdaşlygy ýapyň

  “Raycus” bilen hyzmatdaşlykda aýratyn bahany we hyzmaty alýarys.

  2. Bäsdeşlik bahasy

  JCZ her ýyl ýüzlerçe sargyt edilýän lazer bilen ýakyn hyzmatdaş hökmünde iň pes bahany alýar.Şonuň üçin müşderilere bäsdeşlik bahasy hödürlenip bilner.

  3. Bir nokatly hyzmat

  Lazer, galvo, lazer kontrolleýeri ýaly esasy bölekler goldaw zerur bolanda dürli üpjün edijilerden bolsa, müşderiler üçin elmydama kelle agyry meselesi.Ygtybarly üpjün edijiden ähli esasy bölekleri satyn almak iň oňat çözgüt ýaly bolup görünýär we JCZ iň oňat warianty.

  4. Custörite hyzmat

  JCZ söwda kompaniýasy däl, bizde 70-den gowrak hünärmen lazer, elektrik, programma in engineeneri we önümçilik bölüminde 30+ tejribeli işçi bar.Custöriteleşdirilen gözleg, deslapky sim we gurnama ýaly aýratyn hyzmatlar bar.

  Sorag-jogap

  Öňünden görüş ýagtylygy we şöhläni giňeldiji birleşdirilenmi?

  Meýletin your Arzaňyzy paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris we inerenerimiz haýsy giňeldijiniň laýyk boljakdygyny teklip eder.

  MB, QB we QE seriýaly raýkus lazeriniň arasynda näme tapawut bar?

  1.MB mopa seriýaly lazer çeşmesidir.

  2.QB we QE birmeňzeş, ýöne göwrümi başga.

  Aýratynlyklary

  Model RFL-P20MB RFL-P60M RFL-P100M
  OptikiProperties
  NominalOutputPower 20 60 100
  Merkezi tolkun uzynlygy (nm) 1064
  RepetitionFrequencyRange (kHz) 10-1000 20-1000
  OutputPowerStability <3% <5%
  Çykyş aýratynlyklary
  OutputBeamDiameter (mm) 7 + 1 6.5 士 1
  M2 <1.3 <1.6
  Polýarizasiýa döwleti Tötänleýin
  PulseWidth (ns) 2-350
  Özbaşdak düzülip bilner
  10-350
  Maks.SinglePulseEnergy (mJ) 0,5 1
  DeliveryCableLength (m) 2 (Düzülip bilner)
  Elektrik aýratynlyklary
  PowerSupply (VDC) 24
  PowerRange (96) 10 ~ 100
  PowerConsumption (W) 150 350 450
  Beýleki häsiýetler
  Ölçegleri (mm) (ini "beýiklik" çuňlugy) 215X290X95 260X340X120 360X390X123
  Sowatmak Howa sowadyldy
  OperatingTemperature (C) 0-40

  Önümiň ölçegi

  RFL-P20MB
  RFL-P60M
  RFL-P100M
  RFL-P20MB

  RAYCUS P20MB

  RFL-P60M

  RAYCUS P60M

  RFL-P100M

  RAYCUS P100M LASER


 • Öňki:
 • Indiki: