• Софтуер за управление на лазерно маркиране
  • Лазерен контролер
  • Глава за лазерен галво скенер
  • Оптичен/UV/CO2/зелен/пикосекунден/фемтосекунден лазер
  • Лазерна оптика
  • OEM/OEM лазерни машини |Маркиране |Заваряване |Рязане |Почистване |Подстригване

Beijing JCZ Technology Co., Ltd. (наричана по-нататък „JCZ“, борсов код 688291) е основана през 2004 г. Това е признато високотехнологично предприятие, посветено на доставката на лазерен лъч и свързаните с контрола изследвания, разработки, производство и интеграция.Освен основните си продукти EZCAD система за лазерно управление, която е на водеща позиция на пазара както в Китай, така и в чужбина, JCZ произвежда и разпространява различни продукти, свързани с лазери, и решения за глобални интегратори на лазерни системи като лазерен софтуер, лазерен контролер, лазерен galvo скенер, лазерен източник, лазерна оптика… До 2024 г. имаме 300 членове и повече от 80% от тях са опитни техници, работещи в отдела за научноизследователска и развойна дейност и техническа поддръжка, предоставяйки надеждни продукти и отзивчива техническа поддръжка.

Нашият екип ще ви предостави професионални решения за лазерно приложение безплатно