• ซอฟต์แวร์ควบคุมการมาร์กด้วยเลเซอร์
  • ตัวควบคุมเลเซอร์
  • หัวสแกนเลเซอร์ Galvo
  • ไฟเบอร์ / UV / CO2 / สีเขียว / Picosecond / Femtosecond Laser
  • เลนส์เลเซอร์
  • เครื่องเลเซอร์ OEM/OEM |การทำเครื่องหมาย |การเชื่อม |ตัด |การทำความสะอาด |ตัดแต่ง

ข่าว